martes, 12 de mayo de 2009

La naturaleza del hombre? La naturalesa de l'home? The nature of man? La nature de l'homme? La natura di uomo?


Quien fue antes el huevo o la gallina?
Y quien tiene mas derechos?
Y por ultimo.
Por desgracia esta es la relación del hombre con su madre naturaleza!
Qui va ser abans l'ou o la gallina? I qui té més drets? I per últim. Per desgràcia aquesta és la relació de l'home amb la seva mare natura
Who came first the chicken or the egg? And who has more rights? And finally. Unfortunately this is man's relationship with its mother nature.
Qui est venu en premier l'œuf ou la poule? Et qui a plus de droits? Et enfin. Malheureusement, c'est la relation de l'homme avec sa mère nature.
Chi è venuto prima l'uovo o la gallina? E chi ha più diritti? E infine. Purtroppo questo è il rapporto dell'uomo con la sua madre natura.

No hay comentarios: